Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Globalisering og integrerede energisystemer er megatrends i fremtidens vind

21.02.18

Globalisering og integrerede energisystemer er megatrends i fremtidens vind

Klumme af Jan Hylleberg, adm. direktør

I en verden i hastig forandring vil to centrale megatrends gøre sig særligt gældende for vindindustriens udvikling og globale førerposition, nemlig globalisering og udsigten til et fundamentalt forandret globalt energisystem. Begge dele vil stille store krav til samspillet i værdikæden og branchens evne til teknologisk udvikling. Hvordan branchen griber de nye forretningsmuligheder, der er skabt af disse trends, vil have afgørende betydning i de kommende år – men retningen skal sættes nu.
 
Når vi åbner dørene til Vindmølleindustriens Årsmøde 2018 er det med en bevidsthed om, at vi befinder os på en brændende platform, hvor den danske vindmøllebranche bliver mødt med nye udfordringer og skærpede krav i et marked i hastig forandring. Derfor vil dagen blive brugt som en fælles strategidag for branchen, hvor vi sammen definerer, hvordan ruster vi os til fremtiden både på brancheniveau og i den enkelte virksomhed.
 
Globaliseringen presser priser og skaber ny konkurrencesituation 
Globalisering er ikke blot et buzzword - det er en realitet her og nu, og en tendens, der har direkte effekt på den danske værdikæde. Afstanden mellem markeder er blevet mærkbart mindre, og med det følger en voldsom priskonkurrence, der spænder på tværs af markeder og på tværs af værdikæder, når danske vindvirksomheder ligger i direkte konkurrence med nye aktører og konkurrenter på verdens vindmarkeder. 
Skal Danmark vinde her, så er det helt afgørende, at man som virksomhed besidder et globalt mindset og et globalt setup. Hvis du skal sælge til en ny kunde, vil mange opleve, at det i fremtiden betyder mindre, at dit produkt eller din service er bedre end konkurrentens, har andre features, egenskaber osv., og mere om du er i besiddelse af et globalt produktions- og distributionsnetværk.
 
Kunderne forventer ganske enkelt en global tilstedeværelse, både hvad angår produktions-setup og logistik. Det er blevet forudsætningerne for vækst og ekspansion, hvis du er virksomhed, der ønsker at være med i vind. Skal globaliseringen vedblive med at være en styrke for den danske vindbranche, er vi derfor nødt til at acceptere, at global tilstedeværelse er forudsætningen for vækst, for kun på den måde kan vi sammen som branche blive klar til fremtiden. For med globaliseringen kommer også et ’window of opportunity’, og vi skal være klar til at realisere denne mulighed. 

Derfor er det i dag vigtigere end nogensinde, at vi som branche mødes, videndeler og sammen ruster os til globaliseringen, så vi kan få vendt de udfordringer, der er, til nye muligheder for vækst. Det er formålet med Årsdagen d. 22. marts, hvor vi går i dybden med, hvordan netop globaliseringen spiller ind på branchens fremtidige vind(er)strategi.

Fremtidens komplekse og decentrale energisystem stiller skærpede krav
Måden, verden i fremtiden vil forbruge og producere energi på, ændres markant i de kommende år. Det stiller krav om, at vindbranchen skal være bedre til at nyttiggøre vinden gennem øget elektrificering, hvor også hybridløsninger og lagring af energi bliver vigtige udviklingsparametre i arbejdet med at maksimere værdien af vind, når vi står overfor et fremtidsscenarie, hvor elsektorens energiproduktion smelter sammen med varme- og transportsektoren – og på sigt også bolig- og industrisektoren.
 
Fremtidens energisystem vil uden tvivl blive mere komplekst og mere decentralt med nye typer af kunder, nye prisstrukturer, nye hybridløsninger og lagringssystemer. Og det bliver også et område, hvor vi vil se en hastig digitalisering og nye former for samarbejde.

Læs også: Enel X vil drive innovationen i fremtidens energisystem

En anden og ganske signifikant megatrend, vi ser allerede nu, er en ny indretning af markedet, som de fleste steder bevæger sig fra et feed-in baseret støttesystem til et auktionsbaseret støttesystem. Denne bevægelse vil vi se i endnu højere grad i fremtiden, hvor hovedreglen bliver auktioner over teknologineutrale udbud på energiproduktion – hvor vind ligger i direkte konkurrence med fx solenergi – og hvor vind inden længe også er støttefri.

Derfor ser vi også ind i en helt ny, og langt skarpere konkurrencesituation, hvor vind konkurrerer på markedsvilkår, og det betyder naturligvis, at prispres også her bliver en mærkbar konsekvens.
Den gode nyhed er jo ikke desto mindre, at vind bliver stadig mere konkurrencedygtig, og med en støt voksende andel af vedvarende energi frem mod 2050, vil efterspørgslen på vind stige, såfremt branchen kan bevare sin konkurrencedygtighed.

Fremtidens energisystrem skaber således både udfordringer og muligheder, men kun hvis vi står klar til at gribe dem. Er vi ikke beredte på forandringerne, skarpe på teknologiudviklingen og fokuserede på mulighederne på tværs af sektorer, så risikerer vi at blive efterladt på perronen, når konkurrenterne sætter i gang. Så lad os sætte kursen nu og geare den samlede branche til vind i en ny fremtid! 

 

ÅRSMØDE 2018

Vindmølleindustriens Generalforsamling og Årsmøde 2018 afholdes torsdag d. 22. marts 2018 hos Vestas i Ørestaden, København.

Årsmødet er i år tilrettelagt som en fælles strategidag, hvor vi bringer den enorme viden, der er i medlemskredsen, i spil. Dagen byder på inspirerende oplæg, udsyn, store tanker, livlig debat og vigtige beslutninger for vindbranchen og de enkelte virksomheder. 

Arrangementet er eksklusivt for medlemmer.

TILMELD DIG HER

GENERALFORSAMLING 2018

Vindmølleindustriens generalforsamling 2018 finder sted torsdag d. 22. marts 2018 kl. 09.30-11.15, umiddelbart inden foreningens Årsmøde 2018.

Generalforsamlingen holdes i Copenhagen Towers hos Vestas Wind Systems, Ørestads Boulevard 108, 2300 København S. 

Læs mere her

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf