Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Energiaftale skal bane vejen for tilskudsfri vindenergi

11.01.18

Energiaftale skal bane vejen for tilskudsfri vindenergi

For at den kommende energiaftale for alvor kan blive en succes, skal den levere marked, model og mål, der sikrer, at vindenergi på land og hav kan blive tilskudsfri. Vindenergi vil med den rette model skabe et indtægtsgrundlag for staten, sagde Vindmølleindustriens politik- og analysechef på en konference 11. januar.

Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country.
De berømte ord fra John F. Kennedy lever fortsat den dag i dag, og kan med fordel tages frem igen, når de danske politikere inden længe skal forhandle en ny energiaftale. Her er et af de essentielle spørgsmål nemlig, hvor mange penge Danmark kan få for vindenergien og ikke længere, hvor meget vindenergi Danmark kan få for pengene.

”Vi når som land ikke at blive de første, der installerer havvindmøller uden tilskud, men ambitionen om tilskudsfri vindenergi bør være et erklæret mål i de kommende forhandlinger. Vejen til tilskudsfri vindenergi bliver kortest og billigst mulig ved at sikre et relevant marked, vælge de rette udbuds- og tilskudsmodeller og sætte mere ambitiøse mål for 2030,” sagde Martin Risum Bøndergaard, politik og -analysechef i Vindmølleindustrien ved en konference på Nationalmuseet arrangeret af Klimarådet og Altinget.

Foruden at bane vejen og sikre en strategi for tilskudsfri vindenergi, så peger Vindmølleindustrien på, at en kommende energiaftale skal løse de højaktuelle udfordringer omkring energiafgifter og elektrificering. Desuden skal aftalen sikre, at forskningsbevillingerne på energiområdet atter øges til 1 mia. kr. årligt for at fastholde de danske styrkepositioner på området.

Tre essentielle M’er
For at sikre tilskudsfri vindenergi snarest og billigst muligt anbefaler Vindmølleindustrien konkret, at der sikres et marked for landvind på 250 MW årligt fra 2020-2025 og at der i årene mellem 2020 og 2025 gennemføres tre udbudsrunder for havvind på hver ca. 1.000 MW. Den første havvindmøllepark skal stå klar senest i 2025, hvilket kræver, at første udbud afholdes allerede i 2020.

”Danmarks bidrag til det nordeuropæiske marked er vigtigt for teknologiudviklingen i branchen og virksomhedernes villighed til at foretage nye investeringer. Derfor skal vi sikre et relevant marked for vindenergi i Danmark, der vil drive den prisfaldene på vindenergi og den grønne omstilling frem,” sagde Martin Bøndergaard.

Det andet M, som Vindmølleindustrien anbefaler, står for model, og indebærer, at energiaftalen skal sikre en tilskudsmodel, der baserer sig på en Contract for Difference-model (CfD). Den rette indretning af en CfD-model, vil sikre, at staten fremadrettet kan få et indtjeningsgrundlag fra udbygningen med vindenergi i stedet for at udbetale tilskud.

Læs mere: Usikkerhed om elpris bestemmer regningens størrelse

Når en ny model designes, skal det også inddrages, hvad der sker den dag, hvor private aktører ønsker at opstille deres egne vindmølleparker forklarede Martin Bøndergaard:

”Energiaftalen skal levere en strategi for det grønne eventyr i bl.a. Nordsøen. Der bliver ikke meget Silicon Valley for havvind så længe, vi ikke har en klar model for, hvordan man griber en situation, hvor fx Apple ønsker at opfører en havvindmøllepark. Det er vi pt ikke klædt på til at håndtere, så her skal energiaftalen levere en køreplan”.

Det tredje M referer til mål, og indebærer bl.a. at Vindmølleindustrien anbefaler, at det nuværende mål om mindst 50 pct. vedvarende energi i energiforsyningen i 2030 øges.

”Det er hævet over enhver tvivl, at målet om 50 pct. vedvarende energi ikke er ambitiøst nok og vil medføre et reduceret omstillingstempo. Målet bør være omkring 60 pct., så vi får en stabil udbygning mod 2050 og ikke skubber indsatsen foran os,” sagde Martin Bøndergaard til konferencen.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf