Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Brian Mikkelsen: Erhvervspolitik er energipolitik

19.01.18

Brian Mikkelsen: Erhvervspolitik er energipolitik

Med en række store begivenheder står 2018 for alvor i energiens tegn. Mest afgørende bliver en kommende energipolitisk aftale om den grønne omstilling mellem 2020 og 2030. Energipolitikken står dog ikke alene, for erhvervspolitik er energipolitik – og omvendt. Det slog erhvervsminister Brian Mikkelsen fast i sin nytårstale, da vindmøllebranchen var samlet til Vindmølleindustriens Nytårskur 18. januar.

Til at skyde energiåret 2018 i gang var erhvervsminister Brian Mikkelsen inviteret til at give årets politiske nytårstale ved Vindmølleindustriens nytårskur. Foran de mange fremmødte lagde ministeren indledningsvist ud med at fremhæve, at han opfatter sig selv som ”vindmøllemand”. I sin tale kom han bl.a. ind på det forestående regeringsudspil på energiområdet, som ventes med spænding i branchen.

”Energiforliget vil have meget vigtige implikationer for den grønne omstilling, og er en prioritet for hele regeringen. Jeg arbejder for at skabe en sammenhæng mellem erhvervspolitikken og energipolitikken. For mig er energipolitik erhvervspolitik og erhvervspolitik er energipolitik, og det er vigtigt at grænserne bliver så flydende som muligt,” sagde ministeren.

”Når vi skal forhandle energiforliget på plads, er det vigtig for mig, at vi får mest muligt grøn omstilling for pengene. Vi skal arbejde hen imod en situation, hvor vedvarende energi skal klare sig på markedsvilkår, og indtil vi er dér, skal støtten tildeles via udbud, som er markedsbaseret og så vidt muligt ud fra et princip om teknologineutralitet.”

Ønsket om mest mulig grøn omstilling for pengene deles også i Vindmølleindustrien, der konkret peger på, at en succesfuld energiaftale skal skabe rammerne for, at vind hurtigst og billigst muligt skal være fri af tilskud. Står det til Vindmølleindustrien kræver det bl.a., at der skabes et tilstrækkeligt marked frem mod 2030 for landvind og havvind og at den rette udbuds- og tilskudsmodel fastlægges af Folketinget. Samtidig peger Vindmølleindustrien på, at brugen af grøn strøm øges i Danmark og at vindenergi fremadrettet i højere grad anses som en ressource, som Danmark kan tjene på at nyttiggøre på linje med olie og gas i dag.

At brugen af el skal fremmes, kom ministeren også ind på i sin nytårstale.

”Jeg er optaget af at skabe så gode rammevilkår som muligt og på energiområdet skal afgiftsstrukturen og reguleringen sammensættes mere optimalt, så vi fremmer den grønne omstilling og ikke bremser de teknologiske løsninger, der banker derudaf.”

Læs også: Formandens nytårstale: 2018 afgør de danske ambitioner på det grønne område

Et øvrigt element som Vindmølleindustrien arbejder for, er at øge målsætningen for andelen af vedvarende energi i energisystemet i 2030. Her har energiminister Lars Chr. Lilleholt ved tidligere lejligheder annonceret, at regeringen holder fast i målsætningen om mindst 50 pct. VE i 2030. Det er en målsætning som erhvervsministeren mener, vi som land, vil nå tidligere.

”De danske testmøller bidrager også til den målsætning, vi har i regeringen om, at det danske energibehov skal dækkes af mindst 50 pct. vedvarende energi i 2030. Jeg er ret sikker på, at vi ret hurtigt når over, og at vi når det før 2030 med den udvikling, der er, ikke mindst inden for vindmøller,” sagde Brian Mikkelsen i sin tale til de fremmødte.

Læs også: Energiaftale skal bane vejen for tilskudsfri vindenergi


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf