Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 Årsmøde: Grundlaget for fremtidens strategi blev lagt

22.03.18

Årsmøde: Grundlaget for fremtidens strategi blev lagt

Energibranchen står ved en skillevej, hvor grøn strøm fra snart tilskudsfri vindenergi skal erstatte gårsdagens fossile teknologier i nye, mere digitale, fleksible og intelligente energisystemer. Samtidig er prispresset på vindmølleindustriens virksomheder større end nogensinde, og tilsammen skaber det en ny virkelighed for vindbranchens hundredvis af virksomheder.

”Vind i en ny virkelighed” var derfor det gennemgående tema ved Vindmølleindustriens årsmøde, der blev afholdt 22. marts 2018. Til at sætte scenen var nogle af energibranchens mest toneangivende aktører inviteret til at komme med deres bud på, hvad omstillingen af energi- og vindbranchen indebærer.

Med til at sætte rammen for årsmødet var også Vindmølleindustriens formand, Mads-Ole Astrupgaard.

”Der ikke er tvivl om, at også 2018 bliver et udfordrende år, hvor konkurrencen bliver fortsat mere tilspidset og teknologiudviklingen skaber nye konkurrenter og nye alliancer. Derfor har vi for første gang i år afsat et helt årsmøde til at drøfte fremtidens muligheden, og også den virkelighed som brancheforeningen (Vindmølleindustrien, red.) fremadrettet skal agere i.”

Hvor skal foreningen hen?
Årsmødet 2018 var nemlig struktureret som én stor strategidag, hvor medlemmerne, fordelt i klynger, drøftede spørgsmålene omkring, hvordan vindbranchen ser ud om få år, samt hvordan virksomhederne skal agere på fremtidens tilskudsfrie energimarked, hvor forbrugere får mere magt og samlede energiløsninger vil være mere udbredt.

”Vores formål som forening er at varetage vores medlemmers interesser. Det at branchen mødes til en samlet strategidrøftelse af vindbranchens fremtid giver ikke blot medlemmerne en masse input med hjem, det er også med til at tegne det kort, som brancheforeningen skal navigere efter i de kommende mange år efter 2020,” sagde Mads-Ole Astrupgaard.

For at facilitere dialogen mellem de fremmødte medlemmer, var Implement Consulting Group hentet ind. Fordelt på 8 klynger af 20-24 personer, diskuterede medlemmerne bl.a. globalisering af værdikæden og den teknologiske udvikling.

”Den fremgangsmåde som Vindmølleindustrien har valgt, sikrer involvering og aktivitet. På den måde har man tilført viden og sørget for, at de deltagende har fået noget med hjem,” sagde Laust Lauridsen, director, fra Implement Consulting Group.

En værdifuld proces

Strategidrøftelserne var designet sådan at både de fremmødte og Vindmølleindustrien fik værdifulde input med hjem. Konkret vil de mange input blive medtaget i en ny strategiplan, som Vindmølleindustrien forventer at lancere senere i år. En af de medlemmer, som deltog var Make Consulting, hvor marketing specialist Manja Meister, var begejstret for de strategiske snakke med andre virksomheder på tværs af værdikæden.

”Ofte er konferencer tilrettelagt så man som deltager sidder og absorberer det ene indlæg efter det andet. Jeg har været glad for, at vi i dag i fællesskab har sat ny viden i spil og alle har haft mulighed for at komme til orde. Dagen har bidraget til den vigtige vidensdeling, som branchen har brug for for at udvikle sig fremadrettet,” sagde Manja Meister.

Strategidrøftelserne sluttede, hvor de startede, nemlig med Vindmølleindustriens formand Mads-Ole Astrupgaard:

”Dagen har allerede nu bibragt nogle meget vigtige input og indsigter. Der er ingen, der kender branchen bedre end branchen selv, og derfor er jeg særdeles tilfreds med den store opbakning, som medlemmerne har vist ved at møde op og øse ud af deres viden og ønsker til branchens fremtidige strategi. Derfor glæder jeg mig også til den videre strategiproces, der vil stille Vindmølleindustrien endnu stærkere i de næste mange år,” afsluttede formanden.

Læs også: 8 anbefalinger: Vind er vejen til vækst og velstand

 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf