Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 8 anbefalinger: Vind er vejen til vækst og velstand

22.03.18

8 anbefalinger: Vind er vejen til vækst og velstand

Den danske tradition for ambitiøse, fremadsynede og brede energiaftaler er lang, og derfor er der ikke så lidt på spil, når Folketingets partier inden længe skal forhandle den kommende energiaftale på plads. Med 8 konkrete anbefalinger peger Vindmølleindustrien på en række af de tiltag, der vil bidrage til, at energiaftalen bliver en gevinst både for erhvervslivet og klimaet.

Ved Vindmølleindustriens Årsmøde den 22. marts præsenterede Vindmølleindustrien 8 konkrete anbefalinger, der bør indgå i den kommende energiaftale, der skal gælde frem til 2030.

Vindmølleindustrien anbefaler bl.a., at vindens markedsværdi skal øges ved at fremme elektrificering og frit flow af energi over grænser, at en fremtidig udbudsmodel for vind skal kunne håndtere overgangen til tilskudsfrihed, og at der laves en klar køreplan for udbygningen med hav- og landvind, sådan at Danmark for alvor bliver Europas grønne kraftværk.

"Der er ingen tvivl om, at den kommende energiaftale bliver skelsættende for Danmark og vores globale grønne image og den fremtidige udvikling af vedvarende energi og vindbranchen herhjemme. Vores anbefalinger bidrager til at skabe øget politisk opmærksomhed om, hvilke tiltag der er centrale for at fremme Danmarks globale førerposition inden for vindenergi,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien og fortsætter:

”Der er mange hensyn i forhandlingerne, men blandt de vigtigste er, at vi får sat nogle rammer, der billigst og hurtigst muligt sikrer, at vi også i Danmark kan opstille vindenergi uden tilskud. Det er en mangeårig ambition i vindbranchen, som ikke kun kan lade sig gøre med faldende priser på vindmølleteknologien. Det kræver også politiske beslutninger om bl.a. design af energimarkedet og konkurrencen i fremtidige udbudsrunder, og derfor håber jeg, at politikerne vil hjælpe med at realisere denne ambition.”

Retning og hastighed er afgørende 
Vinden over Danmark er en unik ressource, som kan være med til at gøre Danmark til Europas grønne kraftværk. Regeringen har allerede tilkendegivet, at Nordsøen skal være et Silicon Valley for vindenergi, og energiaftalen må følge op på denne ambition. Danmark er i dag verdens tredje største marked for havvind, og det danske bidrag er derfor meget væsentligt også fremadrettet.

Vindmølleindustrien anbefaler konkret, at udbygningen med havvind fortsætter frem mod 2030 med tre udbudsrunder af 1.000 MW, hvoraf den første udbudsrunde skal afgøres allerede i 2020, sådan at den første gigawatt-park i Danmark kan blive installeret fra 2024. Også landvind spiller en essentiel rolle, og derfor anbefales det, at der udbygges med 250 MW årligt fra 2020-30. 
 
”Det er afgørende for vindbranchen, at Danmark forpligter sig til at give et væsentligt bidrag til det nordeuropæiske marked. Derfor er det også vores klare anbefaling, at regeringens bebudede ambition om mindst 50 pct. vedvarende energi i energisystemet i 2030 løftes til omkring 60 pct., da vi dermed følger den lige vej mod 2050, hvor hele Danmark senest skal køre på 100 pct. grøn energi,” siger Jan Hylleberg.

Vindmølleindustriens 8 anbefalinger kan ses herunder

 

Vind er vejen til vækst og velstand

Download og læs Vindmølleindustriens 8 anbefalinger her

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf