Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2018 2017 bød på ny rekord for vindenergi

04.01.18

2017 bød på ny rekord for vindenergi

I det forgange år dækkede vindenergi 43,4 pct. af elforbruget og vipper dermed rekordåret i 2015 af pinden. Udbygningen med vindenergi i de kommende år vil betyde, at vi i 2021 kommer tæt på 60 pct. af elforbruget, oplyser Vindmølleindustrien.

De fleste kan skrive under på, at 2017 sluttede blæsende og vådt, og de hidtidige tal viser, at året blev et nyt rekordår for vindenergi målt på hvor stor en andel af elforbruget, som de danske vindmøller kunne dække. I alt blev der produceret ca. 14,8 terawatt-timer (TWh) svarende til 43,4 pct. af elforbruget mod 14,1 TWh i 2015, hvor den hidtidige rekord på 42 pct. stammer fra. Sol producerede 0,8 TWh svarende til 2,3 pct. af forbruget. 

Mens 2015 var det mest blæsende år siden 1994 med vindforhold 14 pct. over normalen, tegner 2017 til at være et ’normalår’ med en vindprocent på 98% (januar – november 2017). Årsagen til forskellen i andelen af elforbruget skyldes, at elforbruget svinger fra år til år bl.a. som følge af kolde og lune vintre.

”Med rekorden for 2017 viser Danmark endnu engang vejen for resten af verden ved at demonstrere, hvordan vi kan integrere store mængder vindenergi i et moderne elnet. Vi kommer med Danmarks største havmøllepark på Kriegers Flak i 2021 op omkring 60 pct. el fra vindmøller og procenten vil derfor stige støt de kommende år,” siger Martin Risum Bøndergaard, politik- og analysechef i Vindmølleindustrien. 

Billig el og elproduktionsteknologi
Ifølge Danmarks Vindmølleforening var den gennemsnitlige pris for vindmøllestrømmen i Danmark på 20,2 øre/kWh mod 18,7 øre i 2016, hvilket svarer til en stigning på ca. 8 pct. Til sammenligning var den gennemsnitlige elpris sidste år på 22,9 øre/kWh, og dermed er vindenergi med til at sænke prisen på el for danskerne.

Samtidig er vindmøller på land den elproduktionsteknologi, der er billigst for samfundet at installere når der skal tilføres ny produktionsteknologi.

”Vindenergi gør elregningen mindre og samtidig grønnere for danskerne. Det er dog grundlæggende positivt, at priserne er steget, da det giver bedre økonomi i mange af landets vindmølleprojekter, og dermed bidrager til at reducere og udfase tilskudsbehovet for de mange nye vindmøller der skal opstilles de kommende år,” siger Martin Bøndergaard.

Fremadrettet skal der udbygges med mere vedvarende energi for bl.a. at nå regeringens mål om mindst 50 pct. VE i 2030. Vindenergi dækker i dag kun ca. 7 pct. af det samlede energiforbrug. Senest har Klimarådet sat tal på og anbefalet at der udbygges med 5-600MW VE (landvindækvivalenter) hvert år fra 2020 til 2030.

I fremtiden skal vind og sol dække en stadigt større andel af energiforbruget, og grøn strøm skal derfor kunne bruges til mere. Det vil medvirke til at minimere brugen af bl.a. biomasse og fossile brændsler og den strøm vi ikke selv kan bruge, skal vi ikke være bange for at eksportere, mener Martin Bøndergaard:

”Vi skal både blive bedre til at bruge strømmen i Danmark og samtidig udnytte at strøm er en eksportvare, som vi kan tjene penge på på linje med olie og gas. Det betyder, at vi skal have ændret de danske afgifter, så vi rent faktisk kan bruge mere strøm herhjemme og samtidig åbne op for adgang til at eksportere strøm til nye eksportmarkeder. Her er Viking Link et rigtig godt skridt på vejen, da det samtidig mindsker behovet for CO2-udledende el-produktion på danske kraftværker, hvad enten det er baseret på kul, gas eller biomasse.”

Artiklen er redigeret med nyeste, konsoliderede tal fra Energinet.dk


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf