Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2017 Tæt på taleren: Jesper Wadum Nielsen, BWB Partners

17.03.17

Tæt på taleren: Jesper Wadum Nielsen, BWB Partners

Forud for dette års generalforsamling og årsmøde har vi mødt en af årets hovedtalere, Jesper Wadum Nielsen, til en snak om, hvordan den nuværende konsolideringsbølge i vindindustrien ser ud fra en investors perspektiv. Jesper er Partner i BWB Partners samt medlem af bestyrelsen i bl.a. Bach Composite Industry. 
 
Til Vindmølleindustriens Årsmøde 2017, som holdes den 30. marts, vil Jesper Wadum Nielsen blandt andet tale om værdikædekonsekvenserne ved branchens konsolidering, og hvordan virksomheder kan sikre den rette vækst med en kapitalfond i ryggen. Her kan du få et smugkig på, hvilke perspektiver Jesper vil bringe ind i debatten som repræsentant for en af landets større investeringsselskaber. 
 
Hvordan ser du som investor på den konsolideringsbølge, der er i vindindustrien i disse tider?
 
Jeg mener ikke, at der er nogen tvivl om, at vindindustrien særligt i de sidste 2-3 år er blevet tvunget til at accelerere udviklingen mod at gøre vindproduceret energi konkurrencedygtigt, uden at producenter kan støtte sig til væsentlige langfristede støtteordninger. De lavere priser på fossile brændstoffer og den kraftige teknologiudvikling af solbaserede energiløsninger er med til at lægge yderligere pres på industrien. Der kommer stadig større krav til udvikling af nye, effektive mølletyper, og kombineret med et globalt marked så mener jeg ikke, at det er så overraskende med den igangværende konsolideringsbølge. Det øgede antal konsolideringer modsvarer blot, hvad man tidligere har set i tilsvarende industrier. 
 
Derimod synes jeg, at det er overraskende, at vi ikke allerede for flere år siden så en kraftigere konsolidering i underleverandørledet. At dette sker nu tror jeg bl.a. skyldes, at mange OEM’er har gjort op med tanken om at have ”egne eksklusive” leverandører, fordi det ikke bidrager til fremtidens konkurrenceparametre. Jeg mener derfor også, at det i de kommende år vil være forventeligt, at vi ser en endnu stærkere konsolidering i underleverandørledet.
 
Hvad betyder det for en virksomhed at have en investor i ryggen?
 
Kapitalfonde har i mange år fungeret som medkatalysatorer for en accelereret strategisk udvikling af virksomheder i mange forskellige brancher. Kapitalfondenes erfaringer og kompetencer kombineret med deres adgang til risikovillig kapital ser jeg som nogle af værktøjerne, der kan være med til at sikre en hurtig overgang til en ny markedsdynamik. Den overgang vil helt sikkert være præget af andre krav til nødvendige kompetencer og kostniveau. 
 
Kan man med en kapitalfond i ryggen forvente store forandringer såvel strategisk som organisatorisk?

Som udgangspunkt er underleverandørerne ganske enkelt tvunget til hurtigt at indstille sig på at konkurrere på et globalt marked. Man skal ikke kun forholde sig til de kendte lokale konkurrenter, man særligt være opmærksom på også at kunne være konkurrencedygtig på nye markeder samt tilbyde en ensartet global kvalitet og service. Desuden er der ikke meget tvivl om, at Indien/Asien og Sydamerika i højere grad er fremtidens vækstmarkeder. Derfor er man nødt til at forholde sig til, hvordan man vil betjene disse konkurrencedygtigt. 
 
Fremadrettet mener jeg også, at det ledelsesmæssige fokus blandt komponentleverandører i højere grad skal være på, hvordan man samtidig driver ny produkt- og produktionsprocesinnovation. Det betyder, at der i fremtiden også vil være et behov for et højere gennemsnitligt kompetenceniveau i organisationerne. 
 
BWB Partners har investeret i bl.a. Bach Composite Industry og Hydratech Industries – hvorfor netop disse to virksomheder?
 
Bach Composite Industry og Hydratech Industries er to forskellige og fuldstændig uafhængige virksomheder. Den primære årsag til, at BWB Partners investerede i Hydratech Industries’ vind-division (tidligere AVN Energy) var, at vi kunne se en stor kompetence- og produktionsmæssig synergi mellem de hydrauliske løsninger, man traditionelt har udviklet og leveret til olie- og gasindustrien og senere til vindindustrien.
 
Med vores investering i Bach Composite Industry så vi en anden mulighed i at bistå hovedaktionæren med en accelereret strategisk og operationel tilpasning af virksomheden til de ny krav, som denne sub-industri nu skal kunne honorere. Vi ændrede virksomheden organisatorisk og operationelt fra 5 parallelle, lokale produktionsenheder til at være en global virksomhed med uniforme, tværgående processer.
 
Hvorfor er det interessant for jer at investere i virksomheder inden for vind? 
 
Som investor er det grundlæggende spændende at investere i en globalt voksende industri, der står over for den type af strukturelle tilpasningskrav, som jeg netop har nævnt. Vi kigger på en række forhold, men der er særligt tre, vi har vi fokus på, når vi vurderer en potentiel investering: 

Først vurderer vi muligheden for at skabe globale, differentierede markedsled, dernæst afvejer vi, om virksomheden har et stærkt udgangspunkt, dvs. om den både teknisk- og kompetencemæssigt har de nødvendige unikke kvaliteter, og afslutningsvis ser vi efter en dokumenterbar, historisk værdiskabelse i virksomheden. 
 
Hvordan ser BWB Partners portefølje ud om 5-10 år, har I investeret endnu mere i vindvirksomheder? 
 
Det er svært for mig at sige noget definitivt. Jeg tror generelt, at de virksomheder, vi vil investere i til den tid, vil være yngre organisationer med et mere vidensmæssigt end produktionsmæssigt udgangspunkt. Jeg kan sagtens se flere vindrelaterede virksomheder i vores portefølje, da jeg fortsat har en tiltro til en positiv udvikling i industrien. I fremtiden tror jeg dog, at vi i højere grad vil se flere nicheorienterede leverandører, end hvad vi ser i dag, hvor fokus mere er på højvolumen komponenter.
 
Om Jesper Wadum Nielsen 
Jesper Wadum Nielsen er partner i investeringsselskabet BWB Partners, der bl.a. har Bach Composite Industry, Hydratech Industries og ZITON som en del af porteføljen. 
 
Jesper Wadum Nielsen er uddannet MSc fra Handelshøjskolen i Aarhus og University of Technology i Sydney, og har en baggrund som tidligere partner i Polaris Private Equity og konsulent i McKinsey & Co., hvor han har rådgivet internationale virksomhedskunder. Han indledte karrieren med seks år i A.P. Møller-Mærsk Gruppen i finansielle lederstillinger, bl.a. i Hamborg som finanschef for gruppens tyske aktiviteter.

KOM TIL ÅRSMØDE 2017

Hør Jesper Wadum Nielsen og mange andre spændende talere på Vindmølleindustriens Årsmøde 2017. Dagen starter med foreningens ordinære generalforsamling, hvorefter Årsmødet 2017 skydes i gang under titlen ”Klar til konsolidering?” og afsluttes med en uformel og festlig netværksmiddag. Både generalforsamling og årsmøde er eksklusivt for medlemmer. Arrangementet vil foregå på dansk.

Priser
Generalforsamling: gratis
Årsmøde: 1.000 ex moms
Netværksmiddag: 360 ex moms

Tilmeldingsfrist: 23. marts

Tid & sted
Dato: 30.03.17
Tid: 09.00 - 21.00
Sted: Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C


TILMELD DIG HER

BWB Partners

Se mere om BWB Partners på bwbp.dk

 

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf