Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2017 Regeringen vil udvide Høvsøre og Østerild med ekstra testpladser

17.01.17

Regeringen vil udvide Høvsøre og Østerild med ekstra testpladser

Regeringen har i dag offentliggjort, at de to testcentre for store vindmøller i Østerild og Høvsøre skal udvides med i alt fem nye testpladser. Beslutningen sikrer, at fremtidens vindmøller fortsat kan blive udviklet og testet i Danmark.

”Regeringen og forligskredsen bag Østerild skal have ros for at imødekomme branchens store behov for yderlige testpladser i Danmark. Beslutningen sikrer, at virksomhederne i den danske vindmølleindustri fortsat vil have adgang til verdensførende testfaciliteter, hvilket skaber grundlag for yderligere vækst i Danmark,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør for Vindmølleindustrien, der siden 2016 har været i dialog med regeringen om at udvide testfaciliteterne.

Regeringen ønsker at udvide Østerild med tre nye pladser og Høvsøre med to nye pladser. Samtidig lægges der op til, at der kan etableres vindmøller på op til 330 meter i Østerild og 200 meter i Høvsøre, hvilket vil imødekomme fremtidens teknologi. Forud for udvidelserne skal der foretages VVM-redegørelser, ligesom naboer og lokale skal høres. I Vindmølleindustriens forslag til udvidelserne lægges der op til, at der ikke stilles vindmøller op i Natura 2000 områder.

Læs også: Politisk forslag om nye testpladser ventes inden jul

I en pressemeddelelse udsendt af Erhvervsministeriet, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Miljø- og Fødevareministeriet udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen (K):

”Danmark er førende på vindområdet, og regeringen vil gerne sørge for at vi holder fast i den vækst og de mange arbejdspladser, som vindmøllebranchen skaber i Danmark, samtidig med at vi styrker udbredelsen af grøn energi. Med fem nye testpladser gør vi det muligt at teste større møller og ny teknologi, så vi kan fastholde vores globale danske førerposition på vindområdet."

Ifølge regeringen er der lavet en indledende undersøgelse af den foreslåede løsning, der forventes at indebære opkøb eller ekspropriation af op til otte boliger og et mindre antal vindmøller samt en mindre campingplads. For at begrænse omfanget af opkøb og ekspropriation, lægges der i planen op til at reducere højden på de yderste vindmøller.

Behovet for flere testpladser er afdækket af Megavind, der er et forskningssamarbejde på tværs af vindmølleindustrien. På baggrund af anbefalingerne fra Megavind startede dialogen med regeringen tilbage i januar 2016.

Læs også: Alle testpladser i Østerild udlejet

Fakta om de nationale testcentre Østerild og Høvsøre

Østerild: Etableret i 2012 - 7 pladser til prototypetestmøller på op til 250 meter. Regeringen lægger op til, at der vil kunne etableres møller op til 330 meter.

I sommeren 2017 åbner Østerild desuden et besøgscenter, hvor gæster kan lære om vedvarende energi, vindmøller og naturen.

Høvsøre: Etableret i 2001 - 5 pladser til prototypetestmøller på op til 165 meter. Regeringen lægger op til, at der fremover vil kunne etableres møller op til 200 meter.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf