Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2017 Helbredsundersøgelse: Resultater suppleres af myndighedsanbefalinger

27.02.17

Helbredsundersøgelse: Resultater suppleres af myndighedsanbefalinger

Når Kræftens Bekæmpelse i løbet af 2017 offentliggør deres mangeårige helbredsundersøgelse, så vil resultaterne blive suppleret af anbefalinger fra relevante myndigheder. Det oplyser sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Vindmølleindustrien.

Siden 2013 har Kræftens Bekæmpelse undersøgt om der findes en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og bl.a. hjerte-kar-sygdomme, fødselsvægt og fire andre lidelser. Undersøgelsen blev igangsat af S-R-SF regeringen i 2013, og er siden blevet mærkbart forsinket. Ifølge Kræftens Bekæmpelse skyldes forsinkelserne bl.a., at undersøgelserne indeholder store mængder data, der tager tid at bearbejde.

I Vindmølleindustrien ser adm. direktør Jan Hylleberg frem til, at de første resultaterne er på vej til offentliggørelse.

”Vi anerkender, at forskning tager tid og at det er et vigtigt område at få belyst, selvom jeg selvfølgelig gerne havde set, at resultaterne var offentliggjort på nuværende tidspunkt. Jeg ser frem til, at undersøgelsens resultater bliver suppleret med faglige vurderinger fra myndighederne, da det er afgørende, at de mange aktører, der har interesse i området, har en officiel stillingtagen til resultaterne, som de kan forholde sig til.”

Vindmølleindustrien har i januar skrevet til sundhedsminister Ellen Trane Nørby for at få afklaret netop, hvordan myndighederne vil forholde sig til tolkningen af resultaterne. I svaret til Vindmølleindustrien skriver ministeren bl.a.:

”Jeg kan oplyse, at de tre ministerier bag undersøgelsen, Sundheds‐ og Ældreministeriet, Miljø‐ og Fødevareministeriet samt Energi‐, Forsynings‐ og Klimaministeriet, snarest muligt efter offentliggørelsen af resultaterne forventeligt vil komme med en officiel udmelding om undersøgelsens resultater baseret på bl.a. faglige anbefalinger fra relevante myndigheder.”

Stor kommunal bevågenhed
En lang række kommune har med baggrund i den igangværende undersøgelse sat udbygningen med landvindmøller på hold med den konsekvens at en række vindmølleprojekter ikke kan blive gennemført.

Netop derfor har myndighederne tidligere sendt brev til de danske kommuner med en opfordring til at fortsætte med planlægningen imens undersøgelsen pågår.

Læs mere: Så kom brevet!

Baggrund

Undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse skal belyse den eventuelle sammenhæng mellem støj fra vindmøller og hjerte-kar-lidelser samt mellem støj fra vindmøller og depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes samt fødselsvægt.

Den første artikel vil omhandle korttidseffekterne af støj på hjerte-kar-lidelser.

Inden artiklerne bliver publiceret skal de gennemgå en peer-review fase, hvor andre forskere skal godkende det arbejde, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Tiden herfor varierer og derfor er det ubekendt, hvornår artiklerne med resultaterne offentliggøres.

Læs mere

Læs om undersøgelsen på www.vindinfo.dk

Læs brevet fra Ellen Trane Nørby (pdf)

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf