Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2017 Ærgerlige politiske beslutninger i Esbjerg og Tønder

16.03.17

Ærgerlige politiske beslutninger i Esbjerg og Tønder

Udbygningen med landvind har lidt et knæk efter byrådene i Tønder og Esbjerg har besluttet at stoppe udbygningen med landvind svarende til ca. 160.000 husstandes elforbrug. En række projekter, herunder Danmarks største vindmøllepark, bliver dermed ikke til noget. Beslutningerne får Vindmølleindustrien til at opfordre kommunerne til at tage ansvar for den grønne omstilling.

Det er ultimativt byrådene i de danske kommuner, der bestemmer om der skal stilles vindmøller op. Princippet sikrer, at der kun kommer de vindmøller op, som lokaldemokratiet beslutter. Ifølge Vindmølleindustriens adm. direktør er der dog grund til at tænke langsigtet, når der træffes beslutninger i kommunerne.

”Vi er vidne til nogle drastiske og ærgerlige beslutninger i kommunerne når der droppes projekter i milliard-klassen, som ellers ville have bidraget markant til den grønne omstilling af Danmark. Kommunerne har ikke kun et ansvar over for de mennesker, der er modstandere af vindmøller, de har også et ansvar over for det meget store flertal af borgere, der ønsker, at vi gennemfører en grøn omstilling. Her savner jeg mere mandsmod fra lokalpolitikere i en række af landets kommuner,” siger Jan Hylleberg.

Byrådet i Tønder valgte med stemmerne 15-13, at en vindmøllepark ved Haved end ikke skulle have lov til at komme i høring. Projektet på 29 vindmøller tilhører Vattenfall, og ville med en samlet kapacitet på 80 MW være Danmarks største med en prisseddel på 1,2 mia. kr. I Esbjerg har Venstre og Socialdemokratiet valgt at droppe samtlige planer om mere landvind, hvilket betyder et farvel til projekter med en samlet kapacitet på 127 MW frem mod 2020.

I Tønder blev den politiske beslutning bl.a. truffet, da der kom mere end 100 underskrifter imod projektet i Haved. Det har medlem af kommunalbestyrelsen Lars Rytter (S) oplyst til netmediet EnergiWatch. Det svarer til ca. 0,2 pct. af indbyggerne i Tønder Kommune.

Læs også: Negativ vindmølledebat domineres af én person

Landvind er vigtig brik
Beslutningen om stop for landvind i Esbjerg og aflysningen af projektet i Tønder giver anledning til hævede øjenbryn hos Jan Hylleberg.

”Der er ingen tvivl om, at der ligger en meget stor opgave i at få fakta frem, da mange protester fra borgere, som lokalpolitikere lægger til grund for deres afvisninger af landvind, er baseret på myter. Det er naturligt, at der kan være skepsis når der anlægges ny infrastruktur som vindmøller, men det må ikke kamme over i deciderede skræmmekampagner, hvor organiseret spredning af misinformation fra modstandere skaber utryghed blandt borgere i områder, hvor der eventuelt skal etableres landvind.”

Der står i dag godt 4.200 vindmøller på land i Danmark, som er opstillet siden 1970’erne og frem til i dag. Antallet af vindmøller ventes at falde fremadrettet alt imens produktionen vil øges i takt med at mange ældre møller erstattes af få og mere effektive møller.

Læs også: Helbredsundersøgelse: Resultater suppleres af myndighedsanbefalinger


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf