Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2017 2017 står i landvindmøllernes tegn

11.01.17

2017 står i landvindmøllernes tegn

Mens PSO og havvindmølleparker i den grad dominerede den energipolitiske debat i 2016, så er landvind en af de oplagte kandidater til at tage medaljen i 2017. Det skyldes, at der i løbet af 2017 skal laves en ny politisk aftale om, hvordan udbygningen med landvind skal foregå.

Den 21. februar 2018 udløber den nuværende tilskudsordning til landvind. Dermed er det slut med det pristillæg, som vindmølleopstillere siden 2008 har fået i forbindelse med opstillingen af nye landvindmøller. Hvordan ordningen fremadrettet skal se ud, skal ifølge energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt fastlægges i løbet af 2017. Arbejdet haster ifølge Vindmølleindustrien.

”Det er klart at 2016 kom til at stå i skyggen af PSO-aftalens svære fødsel, men det betyder så bare, at der er et akut behov for, at regering og Folketing trækker i arbejdstøjet fra begyndelsen af 2017. Der skal ikke kun afsættes tid til politiske forhandlinger om en kommende løsning, men også til den efterfølgende godkendelse fra EU-kommissionen og planlægning og gennemførelse af en eventuel udbudsmodel,” siger Martin Risum Bøndergaard, politik og analysechef i Vindmølleindustrien.

”Alt dette skal være på plads i løbet af de næste 12 måneder, hvis vi skal undgå, at vindudbygningen går i stå efter februar 2018.”

Læs også: Behov for ny tilskudsmodel for landvind

Største omvæltning i årtier
Ifølge regeringen skal mindst 50 pct. af Danmarks energiforbrug i 2030 komme fra vedvarende energi. For at denne ambition kan blive til virkelighed på en omkostningseffektiv måde, så kræver det, at landvindmøller fortsat skal have en markant rolle i udbygningen med vedvarende energi. Men ifølge Martin Risum Bøndergaard kan det blive en kompleks øvelse.

”Vi står overfor, hvad der tegner til at blive den største omvæltning for den danske vindbranche i årtier, når rammevilkårene skal reformeres og vi efter alt at dømme vil overgå til en udbudsbaseret tilskudsordning. At introducere udbud er en kompleks øvelse, hvor mange beslutninger skal gå op i en højere enhed, hvis resultat skal blive sund konkurrence med faldende tilskudsudgifter.”

Fakta

Den nuværende ordning blev EU-godkendt den 21. februar 2008 og udløber efter 10 år.

Ordningen betyder, at ejere af landvindmøller modtager 25 øre i pristillæg per produceret kWh strøm i tilskudsperioden på typisk 6-8 år, hvorefter mølleejeren modtager markedsprisen for el samt et mindre balanceringstillæg, der er gældende i 20 år.

Fra 1. januar 2014 har den såkaldte rotor-generatormodel betydet, at tilskudsperioden udregnes ud fra størrelsesforholdet mellem rotorens areal og generatorens effekt.

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside

”I den ideelle verden så kunne landvindmøller opstilles uden tilskud, men desværre er heller ikke energiverdenen perfekt, og med de nuværende lave elpriser er det ikke muligt at foretage en udbygning med hverken fossil eller vedvarende energi uden at der betales et tilskud. Jeg er derfor glad for, at energiministeren er i gang med at se på tilskudsordningen til landvind, der er den teknologi, der er billigst i tilskud,” siger Martin Risum Bøndergaard.

Vindmølleindustrien vil den 21. februar præsentere bud på, hvordan fremtiden for landvind skal være, herunder, hvordan en fremtidig ordning for udbygningen bør indrettes.

Læs også: Udbygningen med vindenergi skal foregå både på land og hav

Christiansborg-konference om landvind

Læs mere om konferencen "Landvind i en ny virkelighed" her.

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf