Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2016 Vi skal udbygge de danske testfaciliteter og kompetencer

22.01.16

Vi skal udbygge de danske testfaciliteter og kompetencer

Danmarks strategiske forskningspartnerskab for vind, Megavind, udgiver ny strategi for test- og demonstration i Danmark. Visionen er at fastholde og udvikle Danmarks rolle som hjem for verdens førende virksomheder og videninstitutioner inden for vindenergi.
 
Bag partnerskabet Megavind står producenter, developere, leverandører og universiteter. Det er dermed hele industrien, der er repræsenteret, når Megavind i sin nye strategi anbefaler flere testpladser, styrket nacelletest, nettestfacilitet og vingetest. 
 
Ifølge Megavind er det dog ikke nok kun at fokusere på faciliteterne. Kompetencer inden for test er altafgørende for, at Danmark kan beholde sin førerposition inden for vindenergi. Det kan vi gøre ved at satse på: Øget viden om, hvordan komponenter reagerer på offshore forhold, bedre målemetoder af offshore vind, mere avancerede metoder for vingetest og flere testkompetencer på ingeniørstudierne.
 
I dag kan stort set alle dele af en vindmølle testes i Danmark. Lige fra materialer til vinger, svejsearbejde, gear, naceller og hele vindmøller. Det betyder, at vi i Danmark har en unik viden og ekspertise, der spænder bredt og gør sig gældende hos både producenter og underskoven af leverandører til vindindustrien. 
 
Disse gunstige forhold har bidraget til Danmarks position som global vindenergi-hub. For at fastholde denne ledende rolle er det en forudsætning, at industrien fortsat har adgang til state-of-the art testfaciliteter:
 
”Klimaaftalen i Paris betyder, at verden skal i gang med den grønne omstilling, som Danmark har gennemført de sidste 40 år. Hvis omstillingen skal lykkes, skal prisen på vedvarende energi ned, og her spiller forskning, udvikling og demonstration en afgørende rolle. I Danmark er vi verdensmestre i vindstrøm, fordi vi traditionelt har haft en meget stærk position inden for forskning i ren energiteknologi. Den position skal vi bevare, så Danmark fortsat bliver ved med at være verdens bedste sted at teste og demonstrere grønne løsninger i stor skala. Vi skal sørge for konstant at være på forkant med udviklingen, så vi fortsat skaber nye danske arbejdspladser”, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.
 
Det er Megavinds formand, Per Hessellund Lauritsen, enig i og uddyber:
 
”Der er en stærk og vigtig sammenhæng mellem viden & kompetencer, produktion og adgang til test. For at Danmark kan forblive hjem for de førende virksomheder i vindindustrien, er det en nødvendighed, at disse tre dele er til stede i tilstrækkelig grad. Med den nye strategi peger en samlet sektor på de vigtigste test- og demonstrationsbehov i de kommende år, for at såvel virksomheder og universiteter kan opretholde de nødvendige investeringer”.
 
Han slår således fast, at det er vigtigt, at vi i Danmark fortsat har en forsknings- og testinfrastruktur, der med afsæt i den omfattende forskning støtter op om såvel produktion, eksport og arbejdspladser i den danske vindindustri, der i 2014 beskæftigede mere end 30.000 mennesker og eksporterer for mere end 50 mia. kr. årligt. 
 
Nedenfor er Megavinds otte hovedanbefalinger til test-og demonstrationsfaciliteter og kompetencer oplistet:

Faciliteter:
  • Sikre tilgængeligheden af yderligere testpladser til fuldskala vindmøller
  • Videreudvikle og styrke danske faciliteter og muligheder for fuldskala nacelletest
  • Udvikle en konverter-baseret nettest-facilitet til afprøvning af vindmøllegeneratorer (WTG’ere)
  • Bygge testfaciliteter til vinger over 100 meter
Kompetencer:
  • Forbedre vores forståelse af operationelle miljøforhold og udvikle mere effektive, accelererede testmetode.
  • Udvikle mere effektive metoder til måling af offshore vindforhold
  • Udvikle hurtigere og mere effektive og avancerede metoder til vingetes.
  • Styrke videregående uddannelser i test
 
Baggrund
Megavind er Danmarks nationale strategiske forskningsplatform for hele den danske vindindustri. Megavind er der, hvor industrien og den akademiske verden mødes og arbejder sammen om at udstikke en kurs for forskning, udvikling, test og demonstration inden for vindenergi.
 
Kontakt
Per Hessellund Lauritsen, formand, Megavind, [email protected], tlf: 30375865
Emilie Kærn, projektleder, Megavind, [email protected], tlf: 3373 0337 
Jesper Caruso, pressechef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, tlf: 4172 9184
Læs mere om Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet her.
 

Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf