Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2016 Enig branche: Tættere samarbejde er vejen frem

31.03.16

Enig branche: Tættere samarbejde er vejen frem

Vindmølleindustriens 35 års jubilæumskonference blev skudt i gang med en åbenhjertig debat om samarbejdsrelationer på tværs af værdikæden. Med i panelet var CTO’er fra de to store vindmøllefabrikanter, Siemens Wind Power og MHI Vestas Offshore Wind, samt topledere fra underleverandørvirksomhederne Hydratech Industries og ABB.

Både blandt panelets deltagere og tilhørerne var der bred enighed om vigtigheden af et tættere samarbejde på tværs af værdikæden og særligt et opgør med det klassiske producent-underleverandør forhold. Som CTO i Siemens Wind Power, Dr. Ruediger Knauf understregede, bør industrien i langt højere grad betragte samarbejdet mellem disse to led som et partnerskab, hvor begge bidrager til udvikling, innovation og løsninger.

Debatten om værdikædeudviklingen og de nye samarbejdsrelationer blev sideløbende illustreret med hovedpointer og centrale tematikker, som kan ses nedenfor (klik for zoom).

Innovation er nøglen
Netop underleverandørernes evne til at bidrage med innovation er i producenternes øjne en helt afgørende faktor for at vinde ordrer og nøglen til at opbygge et langvarigt samarbejde. Tendensen er således, at de store producenter vælger underleverandører, der kan være med meget tidligt i processen. CTO i MHI Vestas Offshore Wind, Torben Hvid Larsen, var klar i mælet da han blev spurgt direkte, om man som underleverandør reelt risikerer at blive valgt fra, hvis man ikke kan bidrage til forsknings- og udviklingsprocessen: ”Det kan man meget vel blive, ja”. En afstemning blandt de 250 tilhørere bekræftede da også, at størstedelen af dem oplevede R&D som en markedsbarriere, der potentielt forhindrede dem i at deltage i værdikæden.
 
Færre underleverandører og flere systemleverancer
En anden klar tendens, der tegnede sig i dagens første debat, var vindmølleproducenternes ønske om at reducere antallet af leverandører over de næste fem år og i stedet have mere fokus systemleverancer gennem leverandørpartnerskaber. Ønsket om færre underleverandører er endnu en tydelig tendens i retning af øget konsolidering i branchen, hvor underleverandørerne mødes med stigende krav om at kunne levere hele systemer frem for blot enkelte, og til tider generiske, komponenter. 
 
Underleverandørerne er opmærksomme på tendensen, men som Søren Kringelholt Nielsen, CEO i Hydratech Industries, som leverer hydrauliske løsninger til vindmøller, betonede under debatten, så skaber de øgede krav også et øget behov for sikkerhed hos underleverandørerne: ”Ideelt set skal vindmølleproducenterne kunne give mig en klar og utvetydig tilkendegivelse om, at jeg også i fremtiden er en del af deres værdikæde”, sagde han.

Oversigt over paneldeltagere til debat om værdikædeudvikling (sidebar infobox)

  • Dr. Ruediger Knauf, CTO, Siemens Wind Power
  • Torben Hvid Larsen, CTO, MHI Vestas Offshore Wind
  • Søren Kringelholt Nielsen, CEO, Hydratech Industries
  • Finn R. Nielsen, Vice President Wind Power, ABB

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf