Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2016 Elmotorveje til Tyskland og England et skridt nærmere

16.03.16

Elmotorveje til Tyskland og England et skridt nærmere

fotokredit: Energinet.dk

Energinet.dk har sendt en ansøgning til energi,- forsynings- og klimaministeren om at etablere nye forbindelser til Tyskland og England samt forstærke elnettet i Jylland. Styrkede forbindelser til vores nabolande står højt på Vindmølleindustriens ønskeliste sammen med ændringer af de danske energiafgifter.

For at bevare den høje kvalitet i det danske energisystem er der behov for nye og store investeringer. Med en investering på ca. 11 mia. kr. lægger Energinet.dk op til at øge værdien af den elproduktion, der finder sted i Danmark. Dette vil ifølge den elnet-ansvarlige myndighed samtidig være en positiv forretning for Danmark som helhed når vi køber og sælger strøm på tværs af grænserne. 

”Der er bred enighed om, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i fremtiden, og beslutninger om at knytte Danmark tættere til vores nabomarkeder er en vigtig brik i dette arbejde. I takt med udbredelsen af bl.a. vindenergi har vi behov for at eksportere og importere endnu mere fleksibelt end i dag. Jeg håber derfor også, at ministeren vil tage positivt imod ansøgningen fra Energinet.dk,” siger Martin Risum Bøndergaard, Chefkonsulent i Vindmølleindustrien og forsætter:

”I dag ser vi rekordlave priser på strøm i Norden. Det øger behovet for støtte til vedvarende energi i Danmark. Et kabel til England vil mindske behovet for at slukke for vindmøllerne selvom det blæser, hvorved vindmøllernes økonomi forbedres og tilskudsbehovet reduceres. For el-forbrugerne mere end opvejes den lidt højere elpris af en lavere PSO-regning og systemtarif. Konklusionen er, at udlandsforbindelser i kombination med elektrificering øger værdien af den danske satsning på vindenergi, forbedrer forsyningssikkerheden og reducerer behovet for back-up kapacitet.”

Ifølge Energinet.dk vil investeringen gå til at etablere Viking Link til England på 740 km, en 400 kV-Vestkystforbindelse til Tyskland og en forstærkning af elnettet mellem Endrup og Idomlund ved Holstebro til 400 kV.

Viking Link vil kunne transportere, hvad der svarer til 2,7 mio. husstandes årlige forbrug eller en tredjedel af hele Danmarks årlige forbrug af el. Der er tale om en 1.400 MW jævnstrømsforbindelse.

Afgifter skal også ændres
Som resultat af de kommende forbindelser til udlandet vil danskerne ifølge Energinet.dk få en økonomisk gulerod i form af lavere tariffer på deres elregning. Men ifølge Martin Risum Bøndergaard er der foruden kabler også behov for omlægning af afgifter, hvis vi for alvor skal opnå et intelligent, fleksibelt og fremtidssikret energisystem. 

”De nuværende energiafgifter leder i stort omfang til beklagelige fejlinvesteringer fordi et gammeldags afgiftssystem modarbejder at bruge strøm fra bl.a. vindmøller til opvarmning i private hjem og på fjernvarmeværkerne. Vi håber, at der snarest vil blive taget politisk stilling til denne udfordring, der ikke bliver mindre med tiden – tværtimod. Politikerne har siddet på hænderne alt for længe, og jeg må sige at toldmodigheden i energisektoren er ved at være brugt op”

Læs også: Tre emner der venter politikerne i 2016

Godkendes projektet, skal Energinet.dk, National Grid (England) og TenneT (Tyskland) forhandle kontrakter på søkabler, ledninger mv. og sidenhen i gang med installationsarbejdet. 

Fakta

Energinet.dk vil sammen med engelske National Grid forbinde de to landes elnet med et over 740 km langt søkabel og kabel gravet i jorden, Viking Link.
 
Derudover vil Energinet.dk sammen med tyske TenneT lave en 400 kV-højspændingsluftledning over landegrænsen.

Syd for grænsen udbygger TenneT det nordtyske elnet. På dansk side foreslår Energinet.dk en ny forbindelse mellem landegrænsen og Endrup ved Esbjerg.

Læs mere om de nye forbindelser på Energinet.dk

Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf