Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2016 Behov for ny tilskudsmodel for landvind

10.02.16

Behov for ny tilskudsmodel for landvind

Fremtiden for landvind i Danmark er uvis. Der kan ikke opstilles møller på land efter 2018, hvis ikke politikerne allerede nu begynder på at sikre fremtidig landvind i Danmark. Det arbejde falder oven i finansieringen af PSO’en, men begge områder skal behandles separat og lige hurtigt, mener Vindmølleindustrien.

Uafhængigt af den aktuelle dialog mellem Danmark og EU-Kommissionen om den fremtidige finansiering af PSO’en, er der behov for, at Danmark beslutter, hvordan vi i fremtiden vil understøtte udbygningen med landvind i Danmark. Sådan lyder budskabet fra Vindmølleindustrien, Danmarks brancheforening for vind. Årsagen til udmeldingen er, at den nuværende tilskudsordning for landmøller er godkendt af EU-Kommissionen frem til februar 2018.
 
”Af hensyn til den fremtidige opstilling af landvindmøller er det afgørende, at der er klarhed om, hvilken tilskudsordning, der gælder. Af hensyn til den planlægning, som foregår i kommunerne, må politikerne allerede nu i gang med at drøfte, hvordan fremtiden ser ud for landvind i Danmark”, siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien og fortsætter:
 
”Vi vil i dag over for folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg redegøre for de udfordringer vindindustrien står i. Præcis som i spørgsmålet om finansieringen af PSO’en bør der findes en politisk afklaring på tilskud til landvind i år. Ellers risikerer vi, at det går ud over planlægningen af projekter i 2018 og frem”.
 
Udbud eller tilskudsordning?
Den nuværende tilskudsordning med 25-øre pr. kWh i tillæg oven på markedsprisen for el i de første syv år af møllens levetid udløber først i februar 2018. Derefter skal der findes en ny model, som også kan godkendes i EU. De nye statsstøtteregler fra sommeren 2015 fastsatte, at tilskud så vidt muligt skal tildeles via offentligt udbud. Det betyder, at Danmark skal ændre den hidtidige model for støttetildeling via administrativt fastlagte tilskud (25-øre oven i markedsprisen) med mindre, at den danske regering vil overbevise EU-Kommissionen om, at den nuværende danske model også bør kunne godkendes under de nye statsstøtteregler.
 
”Udover at vi I Danmark skal have fundet en ny tilskudsmodel for landvind, så skal vi også have taget stilling til, hvorvidt vi skal anvende udbud som tildelingsform, eller om vi helt eller delvist skal arbejde for at få Kommissionen til at acceptere benyttelse af de undtagelsesbestemmelser, der findes i statsstøttereglerne, således at administrativt fastlagte tillæg kan fortsætte”, lyder det fra Jan Hylleberg, der slutter af med en klar opfordring til politikerne:
 
”Hvorvidt Danmark vælger den ene eller anden vej i forhold til en tilskudsmodel til landvind, er det en politisk beslutning. Derfor vil vi i dag bede Folketinget om at påbegynde arbejdet med at afklare tilskuddet. En beslutning på dette område i år vil sikre, at de aktører, der gerne vil opstille møller efter februar 2018, har mulighed for det”.
 

Kontakt

Jan Hylleberg

Jan Hylleberg

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Adm. direktør

Home Telefon: +45 3373 0340

Email:


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf