Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2014 Vindmølleindustrien: Pres på for ambitiøse 2030 klimamål

21.03.14

Vindmølleindustrien: Pres på for ambitiøse 2030 klimamål

EU's stats- og regeringschefer mødes i disse dage til EU-topmøde i Bruxelles, hvor processen for de nye klima- og energimål frem mod 2030 fastlægges. Med afsæt i Europa-Kommissionens udspil tager forhandlingerne udgangspunkt i uambitiøse målsætninger, mener Vindmølleindustrien. 

EU's stats- og regeringschefer mødes til EU-topmøde den 20. og 21. marts i Bruxelles, hvor EU’s fremtidige klima- og energipolitik er et af punkterne på dagsordenen. Forhandlingerne tager afsæt i Europa-Kommissionens udspil fra januar. Her lød Kommissionens udspil på en skuffende 27 pct. målsætning for vedvarende energi uden konkrete forpligtelser for de enkelte medlemslande. Der blev endvidere ikke sat noget mål for energieffektiviseringer, mens CO2-udledningen i 2030 skulle reduceres med 40 pct. sammenlignet med niveauet i 1990.

På topmødet vil man fastlægge køreplanen for den fremtidige proces frem til vedtagelse af de nye klima- og energimål for 2020 - 2030. Der er dog meget stor forskel på, hvad de forskellige EU-lande har af interesser på klima- og energiområdet. 

I Vindmølleindustrien støtter man op om drivhusgasreduktioner på 40 pct., et tilstrækkeligt bindende måltal på mindst 30 pct. vedvarende energi frem til 2030 samt et ambitiøst mål for energieffektivitet. Dette er i tråd med Europa-Parlamentets standpunkt, der i starten af februar viste støtte til mere ambitiøse klimamål med tre bindende målsætninger for energiudbygningen. Særligt glædeligt var nationale og bindende mål på 30 pct. vedvarende energi i EU i 2030.

Klima- og energimålene skal endeligt diskuteres på stats- og regeringschefernes møde til juni med henblik på at opnå enighed inden udgangen af 2014. Processen frem mod juni er af denne grund vigtig for de fremtidige klima- og energimål. Af denne grund opfordrer Vindmølleindustrien til, at den danske regering fastholder presset for en ambitiøs fremtidig klima- og energipolitik. Ambitiøse målsætninger er vigtige for at give investeringssikkerhed for udbygningen med vedvarende energi i EU samt at sikre fremdriften mod EU’s langsigtede klimamål, hvor udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 80-95 pct.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf