Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2014 Teknologisk samarbejdsvillighed til debat

31.03.14

Teknologisk samarbejdsvillighed til debat

Det var en teknologidebat, der startede spor to på andendagen af Danish Wind Industry Annual Event 2014. Ledende teknologichefer fra vindbranchen debatterede behovet for en højere grad af åbenhed og samarbejdsvilje omkring teknologiudfordringer i Danmark.   

Et emne, der står højt på dagorden i den danske vinddebat, er, hvordan man sikrer en teknologisk dansk førerposition på internationalt plan. Netop dette spørgsmål blev taget op på dag to af årsmødet i en livlig debat mellem Aalborg universitet, Siemens Wind Power, LM Wind Power og FORCE Technology.

Centralt i debatten var spørgsmålet om, hvorvidt virksomheder i vindindustrien i højere grad bør inddrage universiteter og samarbejdspartnere på tværs af værdikæden for at fremme teknologiudviklingen. Eskild Holm Nielsen, dekan på Aalborg Universitet, talte for et tættere samarbejde mellem industri og forskningsinstitutioner. Han pointerede, at det var vigtigt, at man i industrien udviste større villighed til at åbne op og dele teknologiproblemstillinger med forskningsverden. Dette var Frank Nielsen, Chief Technology Officer i LM Wind Power, positivt stillet overfor. Han lagde vægt på, at hvis man i industrien ikke var villige til at åbne mere op, så endte man i sidste ende med at arbejde isoleret. 

Henrik Stiesdal, Chief Technology Officer fra Siemens Wind Power påpegede dog også vigtigheden af, at man i den danske vindbranche beskytter unik viden opbygget gennem flere års forskning, udvikling og testning af vindteknologi. I samme åndedrag understregede han, at dette ikke skulle tilbageholde industrien for samarbejde omkring fælles generelle problemstillinger til glæde for hele branchen. 

Branchens teknologiudfordringer 
I debatten gav ordstyrer, Peter Hjuler Jensen, vicedirektør for DTU Wind Energy, vindvirksomhederne mulighed for at udtrykke deres mest presserende teknologiudviklingsbehov til forskningsinstitutionerne. Torben Lorentzen, Technology Manager hos FORCE Technology, pegede på, at man i branchen har stort behov for mere forskning inden for havmøllefundamenter. På dette punkt ligger behovet i industrien på fundamentdesign og materialer, der både er prismæssigt konkurrencedygtige og produktionsstandardiserede.

Henrik Stiesdal lagde vægt på betydningen af danske testfaciliteter, hvor der kan være udfordringer med at teste fremtidens teknologier. For at opretholde innovationsniveauet i Danmark ser han et stigende behov for at kunne teste nye teknologier og havvindsinfrastruktur. Afsluttende sendte han en bøn til uddannelsesinstitutionerne om et øget fokus på problemløsningsfærdigheder i deres ingeniøruddannelser. 


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf