Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2014 Danish Wind Industry Annual Event 2014 var en stor succes

31.03.14

Danish Wind Industry Annual Event 2014 var en stor succes

Knap 400 repræsentanter fra den danske og internationale vindmølleindustri var 26. - 27. marts samlet i Herning til Danish Wind Industry Annual Event. På andendagen var reduktionen af cost of energy og den politiske situation centrale emner blandt de industrielle og politiske indlægsholdere.

En enorm blokvogn, der til daglig transporterer vindmøllekomponenter, udgjorde hovedscenen til et af de største arrangementer i den danske vindmølleindustri i år. Herfra kom andendagens første toptalere med deres bud på branchens mest aktuelle udfordringer.

Helt aktuel er den energipolitiske situation i Danmark, hvor flere politiske partier taler om at ændre i den blot to år gamle energiaftale. Derfor var der også et klart budskab, som nogle af industriens helt store aktører kunne levere, da de blev spurgt direkte til den nuværende situation.

“Det bedste, der er sket i mange år i Danmark, er energiforliget. Den nuværende politiske diskussion om at åbne aftalen er gift for branchen,” sagde Jan Kjærsgaard, CEO for Siemens Wind Power.

”Det hele handler om stabilitet og langsigtede muligheder for planlægning,” kommenterede Sven Utermöhlen, chef for offshore vind i E.ON. Han blev suppleret af koncernchef for vind i DONG Energy, Samuel Leupold, der også kom med en klar opfordring til politikerne: ”Stop med at løbe fra løfterne og ændre i forholdene.”

Som dagens første taler havde CEO for Vestas, Anders Runevad, været inde på, at en af måderne at minimere afhængigheden af politisk støtte er at gøre energien fra vindmøller endnu billigere og dermed endnu mere konkurrencedygtig.

”Udfordringerne med at nedbringe cost of energy og den politiske situation er meget tæt forbundne. At reducere i cost of energy er vores måde at begrænse den politiske risiko,” sagde Anders Runevad.

I takt med at dette sker i flere og flere markeder, øges værdien af vindenergi, påpegede Runevad.

Forskning spiller afgørende rolle
Både virksomhederne i vindindustrien og de danske forskningsinstitutioner har stor værdi i at arbejde tættere sammen om de udfordringer, der er i branchen. Derfor var Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi også medarrangør på Danish Wind Industry Annual Event, der blev afholdt for første gang i år.

”Forskningsverdenen og virksomhederne i branchen arbejder allerede tæt sammen, men potentialet er endnu større. Samtidig har branchen en meget veldefineret opgave i at gøre vindenergi mere konkurrencedygtigt. Vi har hen over to dage bragt virksomheder og forskningsinstitutioner tættere sammen, og det har givet unik indsigt i, hvordan vi kan løse branchens udfordringer bedst muligt,” siger Anders Dalegaard, eventansvarlig i Vindmølleindustrien.

Green business = Risky business?
Under denne overskrift var en række industrirepræsentanter og politikere sat i scene som afslutning på Danish Wind Industry Annual Event. Panelet blev ledt af Vindmølleindustriens adm. direktør, Jan Hylleberg, som bl.a. fulgte op på morgenens klare budskab om behovet for faste rammer, der også blev kombineret med en diskussion af EU’s energipolitiske målsætninger for 2030. 

”Hvis branchen ikke har de eksakte investeringsrammer på plads, vil det gøre investeringerne dyrere. Vi opfordrer kraftigt politikerne til at holde sig til energiaftalen og så arbejde for en aftale på EU-niveau også,” sagde Tine Roed, direktør i DI.

”Hver dag sender køb af fossil energi mere end 1 milliard euro ud af EU. Jeg mener, at vi skal investere mere i den grønne industri,” sagde Jeppe Kofod og afsluttede i forhold til den danske debat: ”Det er ikke godt at skabe usikkerhed på nuværende tidspunkt.”

Panelet bestod af Jeppe Kofod, MP (S), Bendt Bendtsen, MEP (K), Ulla Tørnæs, MP (V), Tine Roed, direktør i DI, Anders Stouge, vicedirektør i Dansk Energi samt Thomas Becker, direktør i EWEA.

Citaterne er oversat af Vindmølleindustrien.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf