Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2013 Vindenergi passerer 30 pct.

29.01.13

Vindenergi passerer 30 pct.

Vindenergi dækkede ved udgangen af 2012 mere end 30 pct. af det danske elforbrug. Danmark er dermed fortsat godt på vej mod målsætningen om 50 pct. vindenergi i 2020, og fortsat det land i verden, der har den højeste andel af vindenergi i el-systemet.

30 pct. Så meget dækkede vindenergi af elforbruget i 2012. Det er en stigning på ca. 2 procentpoint i forhold til 2011 og skyldes, at der i 2012 er opstillet 170 MW på land og godt 50 MW på havet. På havet er der tale om vindmøller tilsluttet på Anholt Havmøllepark og på land blev der alene i Kalundborg Kommune opstillet 36 MW sidste år. Det viser nye tal fra Energistyrelsens vindmølleregister.

”En stigning på 2 procentpoint lyder måske ikke af meget, men det er på linje med, hvad vi forventer for at ramme den officielle målsætning om 50 pct. i 2020. Vi vil se et lidt større hop i 2013, hvor Anholt færdigbygges og så vil der igen komme nogle hop, når vi tilslutter de kommende store havmølleparker og kystnære møller i 2017-2020,” siger cheføkonom i Vindmølleindustrien, Sune Strøm.

Udbygning på havet tager fart frem mod 2020
Antallet af nye møller på havet vil stige betragteligt i årene frem mod 2020. Med færdiggørelsen af Anholt Havmøllepark i slutningen af 2013 bliver der alene tilsluttet næsten 400 MW på havet, svarende til 4 pct. af det samlede danske elforbrug. Derudover er planlægningsprocessen også i fuld gang af Horns Rev III på 400 MW, Kriegers Flak på 600 MW og de kystnære møller der tilsammen skal have en kapacitet på 500 MW, hvoraf 50 MW, vil være testmøller.

Hvem udbyggede i 2012?

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:

Baggrundsnotat

Gå mere i dybden med tallene, se Vindmølleindustriens notat på udviklingen i 2012.


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf