Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2013 Tidsplanen for fremtidens havmølleparker ligger nu klar

29.01.13

Tidsplanen for fremtidens havmølleparker ligger nu klar

Energistyrelsen har netop offentliggjort detaljerne for udbudsprocessen og den foreløbige tidsplan for udbud af de planlagte 1.500 MW havmølleprojekter, der skal opstilles frem mod 2020.

Siden marts 2012 har det ligget klart, at Danmark skal have to store havmølleparker samt en række kystnære havvindmøller for at dække ambitionen om 50 pct. vindenergi i elforsyningen i 2020. Nu er Energistyrelsen klar med de overordnede rammer for udbudsprocessen samt en tidslinje frem mod 2020.

Udbudsprocessen skydes i gang i 2013
Energistyrelsen igangsætter det formelle udbud af etableringen af de to havmølleparker i 2013. Udbuddet baseres på en forhandling med prækvalifikation og med en forudgående teknisk dialog med de potentielle tilbudsgivere og investorer. Udbudsprocessen for de to store havmølleparker igangsættes samtidig, dog forventes processen for Horns Rev 3 allerede afgjort primo 2015, mens resultatet af buddet på Kriegers Flak må vente til slutningen af samme år.

For Horns Rev 3 og Kriegers Flak forventes resultaterne af de geofysiske undersøgelser offentliggjort senest d. 31. marts 2013. De foreløbige resultater af undersøgelserne præsenteres dog allerede i februar på et seminar ved årets EWEA-udstilling i Wien, Østrig.

Den vejledende forhåndsmeddelelse om udbud af Horns Rev 3 og Kriegers Flak offentliggøres i løbet af 2013, hvormed den formelle udbudsproces skydes i gang.

Fastsat tidsplan for kystnære møller
Der er, efter politisk aftale, udpeget seks områder for de kystnære møller ved Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, Sejerøbugten, Smålandsfarvandet og Bornholm. Forundersøgelserne til disse igangsættes i januar 2013, og forhåndsmeddelelsen om udbuddet offentliggøres i løbet af 2013. Udover deseks områder er der ansøgere til opstilling af havmøller ved Mejl Flak og Nissum Bredning. Hvis ansøgerne vælger at være en del af udbudsprocessen og der er opbakning blandt de relevante kommuner, vil antallet af kystnære områder, der udbydes stige til otte områder. For Mejl Flak og Nissum Bredning er der allerede offentliggjort udkast til VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Senest d. 3. november 2014 bliver resultaterne af de geofysiske undersøgelser for de kystnære møller offentliggjort. Derudover skal der senest d. 16. februar 2015 foreligge samlet udkast til VVM til offentlig høring.

Energistyrelsen har planlagt at fristen for afgivelse af tilbud kommer til at ligge i efteråret 2015, og koncessionskontrakter og etableringstilladelser forventes også givet inden udgangen af 2015.

Lær mere i de kommende måneder
Der vil henover de kommende måneder være mulighed for yderligere information om de kystnære havmølleprojekter og Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Den 5. februar, til EWEA 2013, løfter Energistyrelsen, i samarbejde med Energinet.dk, sløret for den kommende udbudsproces. Her vil der være mulighed for at få en yderligere indsigt i placeringerne, tidsplanerne og de kommende VVM-redegørelser.

Derudover planlægges der et opstartsseminar i foråret med ministerdeltagelse for alle interesserede i udbudsprocessen, hvor udbudsprocessen og forundersøgelserne mv. også præsenteres.

Hvad skal op inden 2020?

Som centralt led i 2020-målsætningerne om 50 pct. vindenergi i el-nettet, er det planlagt, at der skal opstilles 1.500 MW på havet.

Horns Rev 3: 400 MW

Kriegers Flak: 600 MW

Kystnære havmøller: 500 MW, hvoraf 50 MW er testvindmøller.

Læs mere

Følgende dokumenter fra Energistyrelsens hjemmeside viser tidsplanerne i deres helhed.

Kystnære havmøllerparker (pdf)

Store havmølleparker (pdf)

Mere information til EWEA

Se hvem og hvornår Energistyrelsen og Energinet.dk holder oplæg på EWEA 2013 i Wien, Østrig.

Deltag gratis til seminaret til EWEA

Invitation (pdf)


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf