Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2013 Ny rapport foreslår smidigere transport af vindmøller i Danmark

04.03.13

Ny rapport foreslår smidigere transport af vindmøller i Danmark

Foto: Siemens Wind Power

Vindmølleindustrien, regioner og kommuner er blevet enige om en række konkrete anbefalinger til vejforbedringer, der skal sikre mere smidige vindmølletransporter i fremtiden til glæde for vindindustrien, samfundet og almindelige bilister. Rapporten er offentliggjort i dag.

Danske virksomheder producerer i stort omfang vindmøllekomponenter til verdensmarkedet og mange danskere har selv oplevet de store og tonstunge særtransporter på de danske veje. Rapporten kortlægger de mest benyttede strækninger fra produktionsstederne til de danske udskibningshavne og kommer samtidig med en række anbefalinger til vejforbedringer for at sikre fremtidens transportbehov.

I alt er der tale om investeringer på under 130 mio. kr. fordelt på det statslige- og kommunale vejnet. Forbedring af det mest benyttede vejnet vil gavne både virksomheder, trafikanter og naboer til vejene. Infrastrukturinvesteringen skal holdes op imod sektorens økonomiske betydning for Danmark med en omsætning på 55 mia. kr. (2011).

”Jeg håber, at rapporten bliver taget vel imod på tværs af kommuner, regioner og i Folketinget. Arbejdet har været undervejs siden 2011 og tager bl.a. afsæt i analyser, der viser, at antallet af transporter vil stige i de kommende år. Det er godt for dansk økonomi, at produktionen af vindmøller foregår her i landet, men det kræver investeringer, der smidiggør transporterne samtidig med, at hensynet til øvrige trafikanter og borgere sikres. Jeg vil gerne takke de involverede kommuner, der har siddet med i styregruppen for et solidt stykke arbejde. Vi har nu en gennemarbejdet rapport, som udpeger konkrete og overskuelige investeringer, som ikke bare vil gavne vindindustrien, men alle dem der benytter de vejstrækninger, rapporten analyserer,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Et af de mange vejforbedringsforslag, som rapporten udpeger, er f.eks. et problem med frihøjden under en bro. Dette medfører, at de op til 100 meter lange og tonstunge lastbiler kan undgå at køre en omvej på 15 km gennem byområde. Et andet forslag er ændringen af en rundkørsel, så gennemkørsel af by helt undgås.

”Med udgangspunkt i anbefalingerne vil vi sammen med repræsentanter fra kommuner og regioner søge foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg samt Transportudvalget. Det er gruppens håb, at Folketingets partier vil medtage anbefalingerne i den igangværende drøftelse af nye infrastrukturmidler, så vi kan komme i gang med forbedringerne hurtigst muligt,” påpeger Jan Hylleberg.

Den styregruppe, som har været ansvarlig for at udarbejde rapporten, er nedsat på initiativ af en række midtjyske borgmestre. Til rapportens anbefalinger siger den ene af initiativtagerne Carsten Kissmeyer, borgmester i Ikast-Brande kommune:

”Med den betydning vindmølleindustriens mange virksomheder har for Vestdanmark, må vi hele tiden søge at følge virksomhedernes behov for nye rammer og vilkår, så de fortsat kan udvikle sig. Med denne rapport i hånden kan vi nu sikre ny vækst og udvikling i regionen - og vel at mærke for en meget lille investering i vejinfrastruktur. Som borgmester i Ikast-Brande Kommune glæder jeg mig sammen med mine borgmesterkolleger til dialogen med regering og Folketing om de mange anbefalinger.” 

Gennemarbejdet rapport
Bag rapporten står brancheforeningen Vindmølleindustrien sammen med branchens to største aktører, Vestas Wind Systems og Siemens Wind Power, og de tre jyske regioner, politiet samt seks jyske kommuner. De indledende analyser er foretaget af MAKE Consulting, mens den tekniske rapport er udarbejdet af COWI.

Vejdirektoratet har deltaget som observatør og har været medarrangør af en større workshop med de danske trafikinteressenter.

Rapporten identificerer 10 nøgleproduktionssteder placeret i Vissenbjerg, Rødekro, Varde, Ølgod, Lem, Ringkøbing, Give, Brande, Herning og Aalborg. Det er vejnettet fra disse steder til havnene i Aabenraa, Aarhus, Esbjerg og Grenaa, der er analyseret.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf