Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2013 Ny portal samler information om vindmøller

01.03.13

Ny portal samler information om vindmøller

Ny målrettet hjemmeside samler vindinformation på tværs af statslige styrelser for at gøre det lettere for borgere, myndigheder og opstillere af vindmøller at finde viden om vindmølleplanlægning.

Viden om køberetsordningen, værditabsordningen, krav til VVM-undersøgelser og planprocessen for vindmøller er bare nogle af de områder, som den nye statslige informationsportal om vindmøller, Vindinfo.dk, søger at gøre lettere tilgængelig.

På hjemmesiden kan man også finde guides, der beskriver de forskellige trin i planlægningen for vindmøller på land samt proceduren for ansøgning og tilladelser til havs. Derudover er der et kort, som viser opstillede vindmøller i Danmark. Kortet kan fremadrettet bruges af vindmølleplanlæggere, når afstande til nærmeste boliger skal beregnes.

”Det er glædeligt, at borgere, kommuner og opstillere nu har fået en samlet indgang til regler og information om vindmøller, og siden er et godt initiativ med potentiale for endnu mere udbygning. Det er især vigtigt, at planprocessen gøres overskuelig og tilgængelig for borgere og kommende naboer til vindmøller,” siger chefkonsulent Karina Lindvig fra Vindmølleindustrien.

Vindinfo.dk har til formål at skabe større gennemsigtighed for både borgere, myndigheder og opstillere. Hjemmesiden er lavet i et samarbejde mellem Energistyrelsen, Miljøstyrelsen, Naturstyrelsen og Energinet.dk.

Har man spørgsmål og kommentarer til eksisterende regler eller ordninger, kan man også stille disse gennem Vindinfo, som derfra videresender til den relevante myndighed.

Læs mere på www.vindinfo.dk.

Link til hjemmesiden


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf