Frontpage Aktuelt Aktuelt i Vindmølleindustrien news Q1 2013 DONG Energy sætter barren højt for udviklingen på havet

27.02.13

DONG Energy sætter barren højt for udviklingen på havet

Som led i deres nye strategi præsenterede DONG Energy i dag en målsætning om, at gennemsnitsprisen på el fra havmøller skal falde til 100 €/MWh i 2020. Udmeldingen er både ambitiøs og udfordrende, og vil drive udviklingen i branchen, lyder det fra Vindmølleindustrien.

Den samlede vindindustri har gennem flere år haft som erklæret mål at nedbringe Cost of Energy (CoE) på havet. Med dagens udmelding sender DONG Energy, som verdens største aktør på havmøllemarkedet, et meget klart signal om opbakning til den målsætning. DONG Energys udmelding bekræfter overfor borgere, politikere og industrien selv, at prisen kan nedbringes gennem fortsat opstilling af nye havmølleparker, udvikling, hårdt arbejde samt langsigtede og bæredygtige politiske rammer.

”DONG er i dag kommet med et markant udspil, der sætter en konkret og høj barre for udviklingen på havet. Det er et udspil, der både vil blive lyttet til, og som vil være med til at drive den teknologiske udvikling i branchen yderligere frem. Det er og bliver industriens opgave, at gøre havvindenergi, som teknologi, konkurrence-dygtig ift. andre energikilder. Men vi behøver samtidig politikere, der leverer og står fast på de langsigtede rammer og vilkår, således at industrien kan foretage de langsigtede og meget store investeringer, som skal gennemføres” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Vindmølleindustrien.

Konkurrencen i vindindustrien har altid handlet om at levere stadigt billigere elektricitet og udmeldingen fra DONG Energy er bevis på branchens klare målsætninger. Tidligere har teknologiplatformen Megavind i 2010 formuleret en vision om at halvere CoE fra havvind på sammenlignelige sites frem mod 2020.

Blandt faktorerne, der afgør prisen på elektricitet fra havmølleparker, er ikke kun størrelsen og effektiviteten af vindmøllerne, men også havdybder og afstande til land. Når politikere f.eks. bestemmer, at vindmøller skal stå langt til havs, betyder det, at industrien støder på nye udfordringer, der dæmper hastigheden, hvormed prisen falder. Det samme gælder politisk usikkerhed omkring udbygningsplanerne, da investorer og långivere kræver større risikopræmie, når markedsusikkerheden stiger.

CoE nedbringes gennem hårdt arbejde
Af DONG Energys udmeldinger i dag fremgår det at prisen på 100 €/MWh i 2020 er baseret på beregninger på markedet i Storbritannien og at dette svarer til et fald i CoE på ca. 40 pct.

For at denne nedadgående prisudviklingen kan fortsætte også i Danmark, er det nødvendigt med en fortsat udbygning som beskrevet i energiforliget fra sidste år samt en fortsat industrialisering af hele værdikæden bag havmølleparkerne.

”Den udvikling som branchen har været i gennem på havmølleområdet er sket gennem hårdt arbejde og erfaringer høstet fra projekter i den virkelige verden. Såfremt politikerne ønsker en fortsat grøn omstilling med lavere omkostninger for forbrugeren, er nøglen at planlægge langsigtet og investere i at udvikle teknologien,” siger Jan Hylleberg.

Som led i den nye strategi forventer DONG Energy, at øge andelen af offshore vindenergi til 6,5 GW i 2020 fra 1,7 GW i 2012.

Kontakt

Peter Alexandersen

Peter Alexandersen

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Presse og kommunikationsansvarlig

Home Telefon: +45 2225 9072

Email:


Tilmeld dig nyhedsbreve.

Husk, at du kan tilmelde dig Vindmølleindustriens nyhedsbreve og modtage nyheder, medlemstilbud og invitationer via Megawatt Nyt, Medlemsnyt eller Market Watch.


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf