Frontpage Aktiviteter WIND ENERGY DENMARK 2017

WIND ENERGY DENMARK 2017

WIND ENERGY DENMARK er den tilbagevendende internationale konference og udstilling, der samler nøgleaktører fra vindindustrien og forskningsverdenen til to dages debat om, hvordan vi sikrer, at den danske vindindustri bevarer sin styrkeposition og globale konkurrenceevne gennem øget fokus på teknologiudvikling og innovationssamarbejder mellem industri og forskningsverden. 

Sidste år samlede eventet mere end 400 deltagere i DOK5000 i Odense til to dage i industriens og teknologiens tegn. I år er WIND ENERGY DENMARK tilbage og klar til at indtage Hal F i MCH Messecenter Herning og dermed være en del af den omfattende hi Industry & Technology Expo, som løber fra d. 3-5 Oktober i de tilstødende haller.

Keynote speakers:

 • Anders Vedel, CTO Turbines R&D / Global Solutions & Services and EVP, Vestas Wind Systems
 • Morten Pilgaard Rasmussen, Global Head of Technology, Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Michael Simmelsgaard, Vice President, Strategic Projects and Partnering, Vattenfall
 • Masato Yamada, Chief Strategy Officer, MHI Vestas Offshore Wind
 • Roel Schuring, VP Engineering (R&D), LM Wind Power
 • Bent Christensen, Senior Vice President, Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Christian Sønderstrup, Vice President, Head of Smart Data, Vestas Wind Systems
 • Steffen Frydendal Poulsen, Head of Technology Development, Siemens Gamesa Renewable Energy
 • Anders Rebsdorff, ‎Director Envision Global Innovation Centre, Envision Energy 
 • Thomas Buhl, Vice President, Suzlon Energy 
 • John Korsgaard, Director, Test & Validation Center, LM Wind Power
 • Kim Mørk, Executive Vice President, Renewables Certification, DNV GL Energy, DNV GL
 • Christina Aabo, ‎Head of R&D, DONG Energy Wind Power
 • Ulrik Stridbæk, Senior Director, Head of Group Regulatory Affairs, DONG Energy
 • Og mange flere... Se den fulde liste her


TILMELD DIG HER


WIND ENERGY DENMARK arrangeres af Vindmølleindustrien i samarbejde med Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi (DFFV) og MCH Messecenter Herning, som er med til at skabe de bedste rammer for konferencen. Eventet er støttet af State of Green, Danmarks officielle grønne brand, der skaber global opmærksomhed om danske kompetencer inden for energi, klima og miljø.


WIND ENERGY DENMARK sætter i år særligt fokus på 4 centrale områder, som skal være med til at udstikke retningen for fremtiden teknologiudvikling inden for vind og bidrage til, at danske vindvirksomheder bliver endnu mere konkurrencedygtige på det globale marked. Emnerne er identificeret af industrien og forskningsverdenen i fællesskab.
Industrialization & Standardization
Standardisering og industrialisering er nøgleelementer i forhold til at mindske omkostningerne ved vindenergi. Der er allerede i dag en række komponenter og processer, der er blevet standardiseret og derigennem har sikret besparelser i industrien, men der er endnu uudnyttede potentialer i fortsat at øge standardiseringen og industrialiseringen af branchen, der i dag er så moden, at dette netop er et naturligt næste skridt. 

Grid systems, integration & infrastructure
Der er et ønske i Danmark og flere andre steder i Europa om at øge elektrificeringen, hvilket vil betyde flere elbiler og nye kunder som datacentre, der ønsker grøn strøm. Derfor er det nødvendigt med nye løsninger, og systemer, der er intelligente og fleksible, og som kan imødekomme dette fremtidige behov for mere grøn strøm i elnettet.

Operation & maintenance
Vi får flere og flere vindmøller, og derfor er der store besparelsespotentialer ved at minimere omkostningerne ved drift og vedligehold, f.eks ved i langt højere grad at benytte de data, der kan indsamles fra en vindmølles interne system og analyseres til at skabe en bedre forståelse af det indre miljø i møllen og forudse og beregne, hvornår møllen får behov for service.

Next generation technologies
For at kunne udvikle morgendagens vindende teknologi er det afgørende, at vindsektoren har adgang til forskning, der bygger på såvel grundforskning som pionerforskning. Det er ligeledes afgørende, at forskning i vindenergiteknologi tager udgangspunkt i en langsigtet strategi, som gør det muligt at bane vejen for nye forskningsgennembrud og game changers, der kan bidrage til at nedbringe omkostningerne ved vind og gøre vindenergi endnu mere konkurrencedygtigt over for andre former for energi.

Praktisk information

Dato: 2.-3. Oktober

Sted: MCH Messecenter Herning, Hal F

Tid: 08.30-16.30 (begge dage)

Pris: Billetter fra 300 DKK ex moms

TILMELD DIG HER

 

Kontakt

Anders Mika Dalegaard

Anders Mika Dalegaard

Vindmølleindustrien
Vodroffsvej 59
DK- 1900 Frederiksberg

Medlems- og eventansvarlig

Home Telefon: +45 3373 0341

Email:

 


 • Bliv medlem

  Vindmølleindustrien er branchens talerør og omdrejningspunkt. Læs om fordelene ved at være medlem.

 • Kommende aktiviteter

  Vi afholder løbende arrangementer for vores medlemmer, politikere, journalister og andre interessenter

 • Én branche - én stemme

  Læs om hvordan vi i Vindmølleindustrien varetager dine interesser i både Danmark og Europa.

 • Se alle medlemmer af Vindmølleindustrien

  Lige nu repræsenterer Vindmølleindustrien omkring 250 virksomheder


Vindmølleindustrien

Vodroffsvej 59
DK-1900 Frederiksberg

Tel: +45 3373 0330
E-mail:

CVR-nr: 10401488

Dwarf